Přihlášení | Registrace

0 položek
0,00 Kč

Shop › Nákupní řád a reklamace

Nákupní řád a reklamace

Obecné podmínky

Nákupní řád upravuje postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej cyklistických a sportovních dílů i dalších produktů, které s tím souvisejí. Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Návod se nepřikládá ke komponentům určeným k odborné montáži. Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Ceny a záruka

Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu quickshop.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděné včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Zákazník má možnost kdykoli si prohlédnout svou objednávku v systému obchodu, nebo si ji vytisknout. Pokud zákazník v osobních údajích správně vyplnil emailovou adresu, bude mu na tuto doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

Zákazníkovi bude automaticky přiřazen způsob platby dle obchdoních podmínek provozovatele.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů je zboží skladem a zasláno do 24 hodin. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL, nebo osobním odběrem v provozovně. Zákazníkovi jsou účtovány odpovídající náklady na dopravu a o jejich výši je informován již ve formuláři odeslání objednávky.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (dopravní službě, nebo našemu pracovníkovi), který je povinen sepsat zápis o škodě. Příjemce zásilky je povinen překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky a případné závady hlásit zasílateli nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad – faktura. Zákazník je povinen na vlastní náklady reklamované zboží dopravit do provozovny dodavatele (osobně nebo přepravní službou), nebo si u dodavatele vyžádat placený odvoz. Za poškození zboží zaslaného v neoriginálním nebo neodpovídajícím obalu nese odpovědnost zákazník. Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravou k zákazníkovi.

Ochrana osobních dat

Provozovatel si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Vše o nákupu

O nás

Objednávky a dotazy

2021 © KHsport